Történetünk

Visszatekintés

a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség tevékenységére 
Holl Józsefné elnök

A Szövetség 1994. június 14-én alakult, 22 alapító tag kezdeményezésével. A tagság önkéntes alapon szerveződött és az évek folyamán jelentősen kibővült. Tagja e szakterületen érintett hazai nagy-, közép- és kisvállalat. Létrehozásának gondolatához jelentősen hozzájárult a 11/1994. (III.25.) IKM rendelet, amely alapján az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak széles körét vonták hatósági felügyelet alá. 

A Szövetség segítette elő a hivatkozott rendelet, illetve, hogy az ezt módosító 44/1995. (IX.15.) IKM rendelet végrehajtása azonos szemléleti megközelítés alapján, egységes gyakorlattal valósuljon meg. Ennek érdekében a hatósági feladatokat ellátó szervezetek részvételével szakmai fórumot rendeztünk, valamint ezt a célt szolgálják az irányításunkkal szervezett szakoktatások is. 

A Szövetség céljainak összefoglalása:

 • A hazai tervező-, gyártó-, szerelő- és vizsgáló munkáltatók érdekképviselete
 • A 44/1995. (IX.15.) IKM rendelettel módosított 11/1994. (III.25.)IKM rendelet hatályába tartozó veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályokkal kapcsolatos egységes szemlélet és megközelítés kialakítása
 • Tárolótartályok engedélyezési problémáinak kezelése
 • Az európai harmonizálási folyamat aktív segítése
 • Részvétel szabványalakításban és honosításban
 • Segítségnyújtás rendeletalkotásban és véleményezésben
 • Szakirányú publikációk készítése
 • Szakirányú oktatás vizsgáztatása
 • Tanúsítási tevékenység

Nemzetközi partnerünk a freiburgi székhelyű német társszervezet a Bundesverband Behälterschutz e.V. Ezen kapcsolatnak köszönhetően jutottunk hozzá különböző német oktatási segédanyagokhoz és képzési koncepciókhoz, valamint a szakmai területekre vonatkozó német technikai szabályzatokhoz. Tagjaink között más külföldi, elsősorban kelet-európai (bolgár és ukrán) vállalatok is találhatók. Csatlakozásuk elsődleges célja, hogy átvegyék a stratégiai olajtárolók építése terén szerzett magyar tapasztalatokat. 1998-tól jelentettük meg időszakos szakmai (műszaki) folyóiratunkat LÉTESÍTMÉNYTECHNIKA címmel. A lap olyan információs fórum, amely a szakterületet érintő műszaki kérdések és problémák mellett a gazdasági, munkavédelmi, környezetvédelmi, oktatási, biztonsági, valamint az európai jogharmonizáció kérdéseivel is foglalkozott. A lapot negyedévenként, 750 példányban jelenítettük meg, melyet térítésmentesen juttatunk el tagjainknak és a szakmai körhöz. 

A Szövetség tevékenysége kezdetben elsősorban a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló tartályok tervezési, gyártási, üzemeltetési, karbantartási, felülvizsgálati és szakoktatási feladataival kapcsolatos kérdésekre terjedt ki. A taglétszám emelkedésével párhuzamosan a Szövetség tevékenységi köre is kibővült a nyomástartó berendezések (edények, csővezetékek, biztonsági szerelvények és a nyomás alatti tartozékok) területére a 97/23 EU (PED) rendelet külföldi bevezetésével. Ekkor változott a Szövetség neve 1999-ben Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetségre. 
Szövetségünk évi rendszerességgel szakmai fórumot és Műszaki Biztonsági Konferenciát szervez és bonyolít. 

Ilyen volt:

 • a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor jelentkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII.31.) KTM rendelet végrehajtásával kapcsolatos hatósági, üzemeltetői, szakértői fórum.
 • a 97/23 EU direktíva a nyugati országokban rendezvény lebonyolítása
 • work-shopot rendeztünk, melyre elsősorban a 44/1995.(IX.15.) IKM rendelettel módosított 11/994.(III.24.) IKM rendelet hatálya alá tartozó tárolótartályok üzemeltetőit, valamint az engedélyező és szakhatóság érdemi nyilatkozatra jogosult képviselőit hívtuk meg.
 • a 11/1994. (III.24.) IKM rendelet utódjának kidolgozása széles körű szakmai egyeztetések során

Beindítottuk a pisztolygáz és gázinga szénhidrogén emisszió mérésével foglalkozó cégek tanúsítását is. A SEVESO II. rendelet hazai alkalmazása sok kérdést vetett fel, amiben a Szövetségünk igyekezett segítséget nyújtani a tagvállalatainak. 

A Szövetség keretében működik az MTSZ tartálytechnikai Tanúsító Testület. A Testület az MBF-től átadott lehetőség alapján szervezi a TARTÁLYVIZSGÁLÓ szakmai képzés vizsgáit és irányítja a képzést tematika, tanterv kidolgozásával. A képzés felső és középfokú szinten folyik. 

Elvárásaink a minisztériumok és szakhatóságok felé:

 • Mint az egyik legerősebb szakmai társadalmi szervezet, véleményezési, aktív beleszólási jog biztosítása!
 • Véleményeink, javaslataink figyelembe vétele!
 • Konszenzuson alapuló állandó szakmai bizottságok létrehozása és működése

Jövőképünk:

Olyan erős regionális szintű műszaki, társadalmi szervezet működtetése, mely:

 • Méltóan képviseli, támogatja és fejleszti a szakmát,
 • Aktív és elfogadott partnere a minisztériumoknak, szakhatóságoknak,
 • Elősegíti a szakterület európai irányelveinek megvalósítását.